qc toa soan de don
qc an pham mobile
460x90
460x90
qc asia center dọc trai
120x300
qc asia center dọc trai
120x300

Ấn phẩm chuyên đề

Ấn phẩm: Sổ tay Luật Đức mới năm 2021 toàn tập

Ấn phẩm: Sổ tay Luật Đức mới năm 2021 toàn tập


Sổ tay tập hợp từ 40 luật có hiệu lực trong năm 2021, giới thiệu điểm cốt yếu về Ngân sách, Cứu trợ, Thuế, Máy tính tiền, Lò mổ, Nghề thẩm mỹ, Phá sản, Lương tối thiểu, Tiền con, Hartz IV, Lương Hưu, Mức miễn thuế, Bệnh nhân, Bảo hiểm, Đồ nhưạ, Lệ phí, Tiền hỗ trợ, Phí kiện tụng, Những lịch quan trọng, Phí môi giới, Người thân thuê nhà, Máy báo cháy, Tiền thưởng làm nhà, Điện mặt trời, Chuyển đổi nhà cho thuê.

Nội dung

Những nội dung chính

Bình luận (0)

Số ấn phẩm khác

300x250
300x125
300x250
300x250
300x125
300x600
300x600