qc tòa soạn
qc tòa soạn mobile
460x90
460x90
Faber
120x300
qc hội chợ DV bên phải
120x300

Ấn phẩm chuyên đề

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

Ấn phẩm online: €19
Ấn phẩm in: €25

Cuốn sách song ngữ phục vụ cho kỳ kiểm tra trắc nghiệm Nhập quốc tịch mang tên Einbürgerungstest, gồm 300 câu hỏi thống nhất cho toàn Liên bang và 10 câu hỏi dành riêng cho từng tiểu bang; mỗi câu hỏi có tối đa 4 câu trả lời sẵn. Trong đó, câu trả lời đúng đã được đánh dấu nhân (X), để người kiểm tra học thuộc.

Nội dung

Những nội dung chính

Bình luận (0)

Số ấn phẩm khác

qc bán ct khai thue
300x250
300x250
300x250
300x125
300x600
ấn phẩm tháng 3 300x600