top banner bep khong khoi 1000x90
300x100 bếp nướng mobile
460x90
460x90
120x600 double side banner ViTV
120x300
qc hoi cho viet duc 120x600
120x300

Ấn phẩm chuyên đề

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ

Ấn phẩm online: €19
Ấn phẩm in: €25

Cuốn sách song ngữ phục vụ cho kỳ kiểm tra trắc nghiệm Nhập quốc tịch mang tên Einbürgerungstest, gồm 300 câu hỏi thống nhất cho toàn Liên bang và 10 câu hỏi dành riêng cho từng tiểu bang; mỗi câu hỏi có tối đa 4 câu trả lời sẵn. Trong đó, câu trả lời đúng đã được đánh dấu nhân (X), để người kiểm tra học thuộc.

Nội dung

Những nội dung chính

Bình luận (0)

Số ấn phẩm khác

300x250
300x250 Vinatour
300x250
300x125 mini rec Tư vấn qua điện thoại
300x123 tư vấn tại tòa soạn
300x600 Dark Internat
ấn phẩm tháng 3 300x600