qc toa soan de don
qc an pham mobile
460x90
460x90
qc asia center dọc trai
120x300
qc asia center dọc trai
120x300

Ấn phẩm chuyên đề

Hướng dẫn: Mua bán nhà đất, thừa kế, chuyển tiền sang Đức

Hướng dẫn: Mua bán nhà đất, thừa kế, chuyển tiền sang Đức

Ấn phẩm online: €9,9

Người Việt ở Đức (mang quốc tịch Đức hoặc vẫn giữa quốc tịch Việt) được bố mẹ cho tặng thừa kế tài sản nhà đất ở Việt Nam, khi bán và chuyển số tiền đó sang Đức lập nghiệp đều phải chịu sự điều chỉnh của tất cả các điều luật liên quan cả ở Đức lẫn Việt Nam...

Nội dung

Những nội dung chính

Bình luận (0)

Số ấn phẩm khác

300x250
300x125
300x250
300x250
300x125
300x600
300x600