qc toa soan de don
qc an pham mobile
460x90
460x90
qc asia center dọc trai
120x300
qc asia center dọc trai
120x300

Ấn phẩm chuyên đề

Luật Lưu Trú Aufenthaltsgesetz (bản dịch tiếng Việt)

Luật Lưu Trú Aufenthaltsgesetz (bản dịch tiếng Việt)

Ấn phẩm online: €4,9

Luật Lưu trú ban hành lần đầu năm 2005, bản in PDF chỉ 64 trang. Sau khi tiếp tục sửa đổi đăng công báo ngày 25.02.2008 tới lần sửa ngày 20.07.2017 dài lên 115 trang, gồm 11 chương, 170 điều khoản với nhiều Đoạn, Điểm, Câu, chi tiết chặt chẽ.

Nội dung

Những nội dung chính

Bình luận (0)

Số ấn phẩm khác

300x250
300x125
300x250
300x250
300x125
300x600
300x600