qc toa soan de don
qc an pham mobile
460x90
460x90
qc asia center dọc trai
120x300
qc asia center dọc trai
120x300

Ấn phẩm chuyên đề

Sổ tay doanh nghiệp: Tổng hợp các tiêu chuẩn hỗ trợ kinh tế hiện hành - Tiền Cứu trợ Kinh tế tháng 11, Cứu trợ Kinh tế Bắc cầu II và III, Gia hạn thuế suất 5%

Sổ tay doanh nghiệp: Tổng hợp các tiêu chuẩn hỗ trợ kinh tế hiện hành - Tiền Cứu trợ Kinh tế tháng 11, Cứu trợ Kinh tế Bắc cầu II và III, Gia hạn thuế suất 5%


Đại dịch Covid-19 tàn phá khủng khiếp nền kinh tế thế giới và quốc gia, đẩy doanh nghiệp vào khủng hoảng sống còn. Các chính sách hỗ trợ kinh tế của nước Đức là những liệu pháp hồi sinh rất cần được được các doanh nghiệp khai thác hiệu quả tối đa. Sổ tay này được xuất bản nhằm mục đích đó, tổng hợp các quy phạm pháp lý, hướng dẫn chi tiết thực hiện, về đối tượng được hưởng, tiêu chuẩn, cách tính, thủ tục, thời hạn... 

Nội dung

Những nội dung chính

Bình luận (0)

Số ấn phẩm khác

300x250
300x125
300x250
300x250
300x125
300x600
300x600